Lest Best gaat tijdelijk dicht vanaf maandag 16 maart 2020

13 maart 2020

Om de gevolgen van de huidige bedreiging van het Coronavirus te beperken zal Lest Best per direct tijdelijk geen les meer geven. Alle cursisten van Lest Best zijn hiervan inmiddels op de hoogte gebracht. Iedere week wordt de situatie opnieuw beoordeeld en wordt vastgesteld of de lessen weer opgestart kunnen worden. Zodra er meer bekend is over de situatie of als er veranderingen zijn in ons beleid, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

 

Wij betreuren dat deze maatregel nodig is en bieden onze excuses aan voor het ongemak en eventuele nadelige gevolgen van ons beleid. Helaas kunnen wij geen andere beslissing nemen gezien de gehele situatie. Wij rekenen op uw begrip. Hieronder beschrijven wij nog hoe wij tot dit besluit zijn gekomen.

  

Om de verspreiding van het Coronavirus te beperken zijn diverse strenge maatregelen door het kabinet afgekondigd. Evenementen met meer dan 100 bezoekers zijn verboden, reizen met het openbaar vervoer wordt afgeraden, mensen moeten waar mogelijk thuiswerken enzovoorts. Het is volgens premier Rutte niet nodig om de scholen te sluiten. Hij noemt als reden daarvoor dat op de Nederlandse scholen een klein risico op verspreiding bestaat en dat het sluiten van de scholen voor teveel problemen zal leiden. Universiteiten en hogescholen hebben besloten om geen fysiek onderwijs meer te geven tot in elk geval eind maart. De aanleiding hiervoor is: 'Omdat er op universiteiten en hogescholen sprake is van volwassenen, vele nationaliteiten en vele in- en uitreisbewegingen zijn de risico's daar groter'.

Lest Best is een school met een specifieke doelgroep: hoogopgeleide buitenlanders. Bij ons zijn er dagelijks ruim 100 personen in het gebouw aanwezig, van buitenlandse komaf en van volwassen leeftijd. Wij moeten daarom het voorbeeld van de hogescholen en universiteiten volgen, ondanks dat de scholen volgens het RIVM en het kabinet nog niet dicht hoeven. Het is onduidelijk hoe de situatie zich de komende weken ontwikkelt en daarom moeten wij als school onze verantwoordelijkheid en het zekere voor het onzekere nemen.

 

Wij begrijpen dat deze maatregel niet voor iedereen goed uitkomt of misschien als onnodig wordt gezien. Wij begrijpen ook dat dit voor sommige cursisten tot problemen kan leiden. Er zijn cursisten met een krappe planning, die in september willen instromen in een vervolgopleiding of die een examentraining volgen en misschien al examen hebben ingepland. Gezien de maatschappelijke onrust, de grote onzekerheid over hoe het zich verder ontwikkelt zijn wij er toch van overtuigd dat het tijdelijk stoppen van de lessen de juiste beslissing is. We voorkomen hiermee dat er bij ons op school leraren of cursisten besmet raken met het Coronavirus. We hopen dat het zo ook mogelijk is om, zodra de bedreiging van het virus verminderd is, de lessen in korte tijd weer op te starten en door te gaan met het leren van de Nederlands taal. We bekijken verder de mogelijkheid om na de tijdelijke stop van de lessen, extra lessen in te plannen om de opgelopen achterstand in te halen. 


Lest Best behaalt het NRTO-keurmerk

20 februari 2020

Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen cursisten ervan uitgaan dat Lest Best voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk.


Openingstijden tijdens de feestdagen

23 december 2019

Lest Best is gesloten van 23 december 2019 t/m 5 januari 2020. Op 6 en 7 januari beginnen de lessen weer.

Wij wensen iedereen fijne dagen.


Lest Best beoordeeld met 4 sterren!

15 oktober 2019
Ook dit jaar is de kwaliteit van het cursusaanbod van Lest Best gecontroleerd door Blik op Werk. We hebben deze keer maar liefst 4 sterren gekregen voor het keurmerk Inburgeren!  Daarnaast beoordelen onze cursisten ons met het rapportcijfer 8 en is er een slagingspercentage van 93% behaald. Dat zijn resultaten waar we trots op zijn. Bij dezen willen we graag alle cursisten bedanken voor het deelnemen aan het klanttevredenheidsonderzoek en voor de inzet die zij hebben geleverd bij het volgen van onze cursussen. 
Nieuwsgierig naar het onderzoeksrapport van Blik op Werk? Je kunt hier alle resultaten bekijken.
Tot ziens bij Lest Best!

 


Nieuwe directeur

9 augustus 2019
Na bijna twintig jaar Lest Best geleid te hebben en na bijna 40 jaar als docent NT2 werkzaam te zijn geweest, breekt voor Els Verplanke per 1 september een nieuwe levensfase aan: pensioen. Mike van Silfhout neemt haar taken als directeur over.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Met veel voldoening kijk ik terug op mijn jaren als docent en manager van Lest Best. Toen ik in 1985 als NT2-docent begon, was het nog geen apart vak en was er maar 1 boek beschikbaar. Nu is er voor iedere doelgroep heel veel lesmateriaal om uit te kiezen. Ook bij Lest Best hebben we in de loop van de jaren onze eigen programma’s voor hoogopgeleide anderstaligen ontwikkeld en steeds verder verbeterd.

 

Zaterdag 31 augustus, de Open Dag, is mijn laatste werkdag bij Lest Best. Via LinkedIn blijf ik graag in contact! Veel dank aan iedereen met wie ik fijn heb samengewerkt de afgelopen jaren. Ik wens alle (oud)cursisten veel succes met hun toekomstplannen en dromen. Ik hoop de komende jaren veel mooie reizen te maken en nog veel van de wereld te zien.    

Els Verplanke


Meer examenmomenten in het najaar

18 juli 2019
Vanaf september kan er tot en met december 2019 iedere maand examen (programma I en II) worden gedaan. Meld je snel aan, want het aantal plaatsen is beperkt. Kijk voor meer informatie op de website van DUO. 


Nieuwe website

19 juni 2019
Deze nieuwe website is met behulp van veel enthousiaste cursisten tot stand gekomen. We willen iedereen die heeft meegedacht en meegewerkt daarvoor heel hartelijk bedanken. De interviews en lesopnames geven de bezoeker een goed beeld van onze cursussen en de bijbehorende taalniveaus. 


Intensieve cursussen deze zomer

18 juni 2019
De komende zomer bieden we op alle niveaus van absolute beginners tot C1-niveau cursussen aan. Het gaat om intensieve cursussen van zes weken. De lessen zijn op maandag, woensdag en vrijdag. Alle cursussen starten 15 juli en duren tot en met 23 augustus.

Meld je snel aan zodat we je nog kunnen uitnodigen voor een informatiebijeenkomst.