Select your language:
Facebook

Buitenlandse (tand)artsen en farmaceuten

Voor buitenlandse (tand)artsen en farmaceuten bieden we het hele jaar (met uitzondering van de maanden juli en augustus) een cursus om uw Nederlands op C1-niveau te brengen. U oefent wekelijks met korte presentaties en rollenspellen op uw vakgebied. Buiten de contacturen werkt u zelfstandig aan het uitbreiden van uw woordenschat en aan uw luister- lees en schrijfvaardigheid. Het aantal deelnemers is beperkt tot zes.

Na deze cursus beschikt u over een redelijke medische, tandheelkundige of farmaceutische woordenschat en beheerst u de taal op C1-niveau. U weet hoe gesprekken met patiënten en collega’s moeten verlopen en heeft daar veel mee kunnen oefenen. U hebt ook geleerd hoe u een korte boeiende Powerpoint-presentatie kunt houden over een onderwerp op het gebied van de gezondheidszorg. Alles wat u leert, kunt u direct in de praktijk brengen. 
U bent met deze cursus ook voldoende voorbereid om de AKV-toets af te leggen voor de onderdelen A en B. 

U kunt zich voor deze cursus inschrijven als u voor alle onderdelen van het staatsexamen NT2 programma 2 geslaagd bent. De cursus bestaat uit zestien bijeenkomsten van 2,5 uur. De lessen zijn op dinsdag en donderdag van 10.30 tot 13.00 uur of van 14.00 tot 16.30 uur. De studielast is 15 uur inclusief lessen. We gebruiken in deze cursus ons eigen lesmateriaal. We gaan ervan uit dat naast onze cursus  een taalstage op uw vakgebied doet. 

Deze cursus bieden we (met uitzondering van de maanden juli en augustus) doorlopend aan. De cursus van april-juni is vol. De eerstvolgende mogelijkheid is september 2018. 
Lest Best 2018  |  Disclaimer  |  Algemene voorwaarden  |  Privacy reglement   |  Klachtenprocedure
Website door Clearlogic