Select your language:
Facebook

Buitenlandse (tand)artsen en farmaceuten

Cursus Nederlands voor (tand)artsen en farmaceuten
Cursusduur twee maanden (16 bijeenkomsten van 2,5 uur)
Start september 2017

Dinsdag en donderdag van 10.30 tot 13.00 uur
Studiellast inclusief lessen 15 uur per week
Eigen materiaal Lest Best
Inschrijving is gesloten

Het doel van deze cursus is uw taalvaardigheid te verbeteren en te werken aan het opbouwen van woordenschat op medisch, tandheelkundig of farmaceutisch gebied. U oefent wekelijks met korte presentaties en met rollenspellen. Daarnaast schrijft u hoofdgedachtes bij artikelen en verslagen van gesprekken met patienten. Buiten de contacturen werkt u zelfstandig aan het uitbreiden van uw woordenschat en aan uw luister- lees en schrijfvaardigheid.

Na deze cursus beschikt u over een redelijke medische, tandheelkundige of farmaceutische woordenschat en beheerst u de taal op B2/C1-niveau. U weet hoe gesprekken met patiënten en collega’s moeten verlopen en heeft daar veel mee kunnen oefenen. U hebt ook geleerd hoe u een korte boeiende Powerpoint-presentatie kunt houden over een onderwerp op het gebied van de gezondheidszorg.

Na deze cursus bent u voldoende voorbereid om de AKV-toets af te leggen (onderdelen A en B). Als het nodig is, kunt u eventueel nog een aantal individuele lessen volgen om u nog beter voor te bereiden. 

U kunt zich voor deze cursus inschrijven als u voor alle onderdelen van het Staatsexamen NT2 deel II geslaagd bent.
Lest Best 2017  |  Disclaimer  |  Algemene voorwaarden  |  Privacy reglement   |  Klachtenprocedure
Website door Clearlogic