Select your language:
Facebook

Buitenlandse (tand)artsen en farmaceuten

Met de cursus Nederlands voor buitenlandse (tand)artsen en farmaceuten bereidt u zich goed voor op de onderdelen A en B van de AKV-toets. Het doel van deze cursus is uw taalvaardigheid te verbeteren en te werken aan het opbouwen van woordenschat op medisch, tandheelkundig of farmaceutisch gebied. U oefent wekelijks met korte presentaties en met rollenspellen. Daarnaast schrijft u hoofdgedachtes bij artikelen en verslagen van gesprekken met patienten. Buiten de contacturen werkt u zelfstandig aan het uitbreiden van uw woordenschat en aan uw luister- lees en schrijfvaardigheid. Om u veel persoonlijke aandacht te geven, is het aantal deelnemers beperkt tot zes.

Na deze cursus beschikt u over een redelijke medische, tandheelkundige of farmaceutische woordenschat en beheerst u de taal op B2/C1-niveau. U weet hoe gesprekken met patiënten en collega’s moeten verlopen en heeft daar veel mee kunnen oefenen. U hebt ook geleerd hoe u een korte boeiende Powerpoint-presentatie kunt houden over een onderwerp op het gebied van de gezondheidszorg.
U bent voldoende voorbereid om de AKV-toets af te leggen voor de onderdelen A en B. Als het nodig is, kunt u eventueel nog een aantal individuele lessen volgen om u nog beter voor te bereiden. 

U kunt zich voor deze cursus inschrijven als u voor alle onderdelen van het staatsexamen NT2 programma 2 geslaagd bent. De cursus bestaat uit zestien bijeenkomsten van 2,5 uur. De lessen zijn op dinsdag en donderdag van 10.30 tot 13.00 uur of van 14.00 tot 16.30 uur. De studielast is 15 uur inclusief lessen. We gebruiken in deze cursus ons eigen lesmateriaal. Naast de cursus verwachten we van u dat u een taalstage op uw vakgebied doet. 

Deze cursus bieden we doorlopend aan. De eerstvolgende cursus start in maart 2018. 
Lest Best 2018  |  Disclaimer  |  Algemene voorwaarden  |  Privacy reglement   |  Klachtenprocedure
Website door Clearlogic