Select your language:
Facebook

B1 intensief

B1.1 intensieve dagcursus

Nederlands in Actie, boek en website hoofdstuk 3, 4 en 5

Thema's in deze cursus: gevoelens, onderwijs en buitenlanders in Nederland
Taalhandelingen: praten over persoonlijke ervaringen, gebeurtenissen en gevoelens, mening geven en reageren op de mening van een ander, positief reageren op anderen, geruststellen en meeleven.
U houdt een aantal korte presentaties.
Grammatica: werkwoorden met ' te '+ infinitief en 'om te' + infinitief, scheidbare werkwoorden, alle vormen van 'er'  
U oefent met een compleet voorbeeldexamen lezen, luisteren, spreken en schrijven voor het staatsexamen I.  
U leert circa 750 nieuwe woorden.

B1.2 intensieve dagcursus

Nederlands in Actie, boek en website hoofdstuk 6, 7 en 8

De thema's in deze cursus zijn relaties, economie en kunst.
U herhaalt belangrijke taalhandelingen uit eerdere cursussen; u leert een praatje te maken met onbekenden, te klagen en hoe u kunt zeggen dat u niet wilt reageren.
U houdt een aantal korte presentaties.
U oefent u met een voorbeeldexamen van programma I
U leert ongeveer 750 woorden. 
Lest Best 2017  |  Disclaimer  |  Algemene voorwaarden  |  Privacy reglement   |  Klachtenprocedure
Website door Clearlogic