Select your language:
Facebook

B2-C1

B2-C1 Cursus Beter Spreken & Schrijven
Tien lessen van 2,5 uur

Studielast inclusief lessen 5 uur per week
Er is nog geen nieuwe startdatum vastgesteld.

Deze cursus kunt u volgen als u het staatsexamen programma II heeft gehaald of B2-niveau heeft. Het doel van deze cursus is correcter en met meer zelfvertrouwen te leren spreken en schrijven. We gebruiken in deze cursus ons eigen materiaal. 

U leert goede brieven, e-mails en betogen te schrijven en u houdt verschillende presentaties. Daarnaast zijn er tweegesprekken en groepsdiscussies. Na deze cursus kunt u boeiende teksten schrijven met een duidelijke opbouw en samenhang. 
De inschrijving voor deze cursus is beperkt tot cursisten die eerder bij Lest Best cursussen hebben gevolgd.
Lest Best 2017  |  Disclaimer  |  Algemene voorwaarden  |  Privacy reglement   |  Klachtenprocedure
Website door Clearlogic