Select your language:
Facebook

C1-niveau

Cursus Beter Spreken & Schrijven
Startdatum niet bekend

Een keer per week 2,5 uur 

Deze cursus kunt u volgen als u het staatsexamen programma II heeft gehaald of B2-niveau heeft. Het doel van deze cursus is correcter en met meer zelfvertrouwen te leren spreken en schrijven. We gebruiken in deze cursus ons eigen materiaal.

U leert goede brieven, e-mails en betogen te schrijven en u houdt verschillende presentaties. Daarnaast zijn er tweegesprekken en groepsdiscussies. Na deze cursus kunt u boeiende teksten schrijven met een duidelijke opbouw en samenhang. U doet ook de nodige ervaring op met het geven van presentaties. 

Aan deze cursus kunnen maximaal zes personen deelnemen. Op deze manier kunnen we iedereen voldoende oefenmomenten en aandacht geven. De inschrijving voor deze cursus is beperkt tot cursisten die eerder bij Lest Best cursussen hebben gevolgd. 
Lest Best 2017  |  Disclaimer  |  Algemene voorwaarden  |  Privacy reglement   |  Klachtenprocedure
Website door Clearlogic