Select your language:
Facebook

Dagcursussen A1, A2 en A2-B1 intensief

A1 intensieve dagcursus

Nederlands in Gang, boek en website hoofdstuk 1- 8

Na deze cursus kunt u: zich voorstellen, begroeten en afscheid nemen, iets voorstellen, praten over famile, vrije tijd, wonen en werk. 
U leert de grammaticaregels goed gebruiken van presens, modale werkwoorden, lidwoorden, pronomina, meervoud, adjectief, comparatief en superlatief en negatie. 
U leert de uitspraak en spelling van verschillende klanken. 
U leert ongeveer 750 woorden. 

Voor deze cursus heeft u een basiskennis Engels nodig. De intake voor deze cursus is namelijk in het Engels en bepaalde instructies en uitleg in de eerste lesweek. In de lessen spreekt en oefent u alleen Nederlands.

U kunt zich nog inschrijven voor de cursus die 23 mei start.

A2 intensieve dagcursus

Nederlands in Gang, boek en website hoofdstuk 9-16

Na deze cursus kunt u: informatie vragen en geven, een klacht uiten, uw mening geven, iets beschrijven, de weg vragen en 
wijzen, vergelijken, instructie geven en praten over persoonlijke dingen.

U leert de grammaticaregels toe te passen van imperfectum en perfectum; scheidbare en reflexieve werkwoorden; het gebruik van 'zullen'; futurum en verwijzen naar personen en dingen.
U leert de uitspraak en spelling van verschillende klanken. 
U leert ongeveer 750 woorden.  

De inschrijving voor de cursussen met startdatum 23 mei is gesloten.

A2-B1 intensieve dagcursus

Nederlands in Gang, boek en website hoofdstuk 17-18
Nederlands in Actie, boek en website hoofdstuk 1 en 2

Na deze cursus kunt u: verschillende situaties en gebeurtenissen beschrijven, een probleem melden, een wens uiten, adviezen geven, beleefde vragen stellen en praten over werk of studie
U leert de grammaticaregels toe te passen van bijzinnen (ook indirecte zinnen) en het gebruik van 'zou(den). 

U leert ongeveer 750 woorden.  

De inschrijving voor de cursussen met startdatum 23 mei is gesloten.
Lest Best 2017  |  Disclaimer  |  Algemene voorwaarden  |  Privacy reglement   |  Klachtenprocedure
Website door Clearlogic