Select your language:
Facebook

Zes weken intensief 3 keer per week

Deze cursussen zijn bedoeld voor cursisten die in korte tijd veel kunnen leren. U kunt op deze manier in een jaar B2-niveau bereiken. Het programma bestaat uit zeven cursussen van zes weken en een examentraining. Voor dit programma heeft u 20 uur per week nodig voor de lessen en zelfstudie. U kunt starten in een A1, A2 of A2-B1-cursus. De cursussen daarboven zijn alleen bedoeld voor cursisten die al een cursus bij ons volgen.

In de lessen oefenen we vooral spreken, grammatica, woordenschat en veel voorkomende taalhandelingen. Omdat er maximaal tien deelnemers zijn, kunnen we veel persoonlijke aandacht geven. Het huiswerk bestaat uit online-oefeningen voor de grammatica en woordenschat en lees- schrijf- en luisteropdrachten (boek, websites en YouTube).
Binnen een paar weken kunt u met collega's en vrienden in het Nederlands communiceren of merkt u hoeveel meer u in het Nederlands kunt begrijpen en zeggen.

Lesdagen en lestijden
A1, A2 en A2-B1-cursussen maandag, woensdag en vrijdag 10.30 tot 13.00 uur of 14.00 tot 16.30 uur
B1-niveau maandag, woensdag en vrijdag van 10.30 tot 13.00 uur
B2-niveau maandag, woensdag en vrijdag van 14.00 tot 16.30 uur

Lesmateriaal
Nederlands in Gang, boek en website, A1, A2 en een deel van A2-B1
Nederlands in Actie, boek en website, B1.1 en B1.2
Nederlands op Niveau, boek en website, B2.1 en B2.2
Vanaf B1.1 oefent u iedere cursus ook met een voorbeeldexamen.

Examentrainingen
Examentraining programma 1: dertien bijeenkomsten, maandag en woensdag 14.00 tot 17.00 uur 
Studielast (buiten de les): 8 uur per week. 
Examentraining programma 2: dertien bijeenkomsten, dinsdag en donderdag 14.00 tot 17.00 uur 
Studielast (buiten de les): 8 uur per week. 
In deze training oefent u met verschillende recente voorbeeldexamens. Daarbij krijgt u goede adviezen voor de onderdelen lezen, schrijven, luisteren en spreken. Op deze manier gaat u goed voorbereid naar het examen. 

Overig aanbod
Als u moeite heeft met spreken, kunt u een extra cursus spreken volgen op A2 of A2-B1-niveau naast de gewone cursus. 
Extra spreken A2 donderdag 14.00 tot 16.00 uur
Extra spreken A2-B1 dinsdag 14.00 tot 16.00 uur
U kunt als inburgeraar extra modules volgen voor het examen ONA. De lestijden daarvan zijn in overleg. 

Als u een hoger taalniveau dan B2 nodig heeft, kunt u nog de cursus B2/C1 Beter Spreken & Schrijven volgen. Ook bieden we speciale cursussen aan voor (tand)artsen en farmaceuten.
Lest Best 2018  |  Disclaimer  |  Algemene voorwaarden  |  Privacy reglement   |  Klachtenprocedure
Website door Clearlogic