Select your language:
Facebook

Avondcursussen B1

B1.1 avondcursus

Nederlands in Actie, boek en website hoofdstuk 3, 4 en 5
Maandag en donderdag 18.30 - 20.30 uur

Thema's in deze cursus: gevoelens, onderwijs en buitenlanders in Nederland
Taalhandelingen: praten over persoonlijke ervaringen, gebeurtenissen en gevoelens, mening geven en reageren op de mening van een ander, positief reageren op anderen, geruststellen en meeleven.
U houdt een aantal korte presentaties.
Grammatica: werkwoorden met ' te '+ infinitief en 'om te' + infinitief, scheidbare werkwoorden, alle vormen van 'er'  
U leert circa 750 nieuwe woorden.

Let op: Op 20 april bieden wij geen B1.1 avondcursus aan. De eerstvolgende mogelijkheid om te starten is 4 september.

B1.2 avondcursus

Nederlands in Actie, boek en website hoofdstuk 6, 7 en 8
Lesdagen maandag en donderdag 18.30 - 20.30 uur

De thema's in deze cursus zijn relaties, economie en kunst.
U herhaalt belangrijke taalhandelingen uit eerdere cursussen; u leert een praatje te maken met onbekenden, te klagen en hoe u kunt zeggen dat u niet wilt reageren.
U houdt een aantal korte presentaties.
U oefent u met een compleet voorbeeldexamen van programma I
U leert ongeveer 750 woorden. 
Lest Best 2017  |  Disclaimer  |  Algemene voorwaarden  |  Privacy reglement   |  Klachtenprocedure
Website door Clearlogic