Select your language:
Facebook

Voor wie?

U bent welkom in een van onze cursussen als u hoogopgeleid bent of toelaatbaar tot hoger onderwijs en een basiskennis heeft van een vreemde taal, bijvoorbeeld Engels.

Iedere zeven weken starten er nieuwe intensieve cursussen. De minder intensieve cursussen en avondcursussen starten vier keer per jaar. Als beginner kunt u meestal in de eerstvolgende A1-cursus starten. Voor alle andere cursussen is het aantal plaatsen beperkt doordat cursisten die al een cursus bij ons volgen, voorrang krijgen bij de inschrijving voor de volgende cursus. Er is meestal een wachtlijst. Tijdens de intake kunnen wij u hier meer informatie over geven.

Als u bij een andere school les hebt gehad en een vervolgadvies hebt gekregen, betekent dat niet automatisch plaatsing volgens dat advies. Iedere school is namelijk anders. Om die reden hechten we veel waarde aan een goede intake.
U kunt als er plaats is, bij ons starten in een A2, A2-B1, B1.1 of B1.2-cursus. Boven B1-niveau kan dat alleen als er in uw woonplaats geen aanbod is voor B2-niveau.

Inschrijving voor een examentraining en de cursus Beter Spreken & Schrijven is alleen mogelijk voor cursisten die lessen volgen bij ons of eerder succesvol lessen bij ons hebben gevolgd. 
De cursus Nederlands voor buitenlandse (tand)artsen en farmaceuten kunt bij ons volgen als u het staatsexamen programma 2 voor alle onderdelen hebt gehaald. 
Lest Best 2018  |  Disclaimer  |  Algemene voorwaarden  |  Privacy reglement   |  Klachtenprocedure
Website door Clearlogic