Select your language:
Facebook

Taal voor studie en werk

Als je werkt of studeert in een Nederlandstalige omgeving, worden er hoge eisen aan je taal- en communicatievaardigheden gesteld. Je merkt dan opeens dat het niveau van het staatsexamen programma II niet meer voldoet.
Daarom bieden we je de mogelijkheid om op individuele basis aan je taal te werken en die tot C1-niveau te ontwikkelen. We kiezen bewust voor individueel omdat de lessen zo optimaal kunnen aansluiten bij je taalniveau, je werk of studie en je specifieke leerwensen.

Voor we met de lessen beginnen, doen we een persoonlijke intake waarin we je werk- of studie-ervaringen in Nederland en je belemmeringen en leerwensen bespreken. Op basis daarvan maken we afspraken voor een aantal bijeenkomsten en de inhoud ervan. Het aantal lessen kan variëren van vijf tot vijftien. 

Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier op deze website. Vermeld daarbij 'maatwerktraining' en je vak- of studiegebied. 
Lest Best 2019  |  Disclaimer  |  Algemene voorwaarden  |  Privacy reglement   |  Klachtenprocedure
Website door Clearlogic