Select your language:
Facebook

ONA 1 en 2

Moet u inburgeren? Dan moet u niet alleen de taal leren en examen doen maar ook kennismaken met de Nederlandse cultuur en arbeidsmarkt en hiervoor de examens ONA en KNM afleggen. We bieden daarvoor aparte lessen aan.

ONA 
De eerste stap is uw diplomawaardering bij IDW. Daarnaast raden we u aan wekelijks met een taalcaoch te oefenen en na het bereiken van A2-niveau op zoek te gaan naar vrijwilligerswerk.  Daarnaast kunt u zich orienteren op de keuze voor een studie of baan. U kunt zelfstandig oefenen met voorbeeldexamens voor het examen KNM. 
Na het behalen van B1-niveau kunt u open dagen bezoeken van hogescholen en universiteiten.  Op deze manier krijgt u een steeds concreter beeld van uw mogelijkheden op het gebied van werk en studie in Nederland. U maakt ook een Nederlands CV en oefent met het schrijven van een motivatie- of sollictatiebrief. 


Lest Best 2018  |  Disclaimer  |  Algemene voorwaarden  |  Privacy reglement   |  Klachtenprocedure
Website door Clearlogic