Select your language:
Facebook

ONA 1 en 2

Moet je inburgeren? Dan moet je niet alleen de taal leren en examen doen maar ook kennismaken met de Nederlandse cultuur en arbeidsmarkt en hiervoor de examens ONA en KNM afleggen. Binnen onze dagcursussen besteden we geregeld aandacht aan verschillende onderdelen van het ONA-examen. Daarnaast bieden we nog een aantal aparte workshops aan. Tot slot kun je zelfstandig oefenen met voorbeeldexamens voor het examen KNM.

De eerste stap is je diplomawaardering bij IDW. Daarnaast raden we je aan wekelijks met een taalcaoch te oefenen en na het bereiken van A2-niveau op zoek te gaan naar vrijwilligerswerk.  Dat helpt je ook om je te orienteren op de keuze voor een studie of baan. 
Na het behalen van B1-niveau kun je open dagen bezoeken van hogescholen en universiteiten. Op deze manier krijg je een steeds concreter beeld van de mogelijkheden op het gebied van werk en studie in Nederland. Je maakt ook een Nederlands CV en oefent met het schrijven van een motivatie- of sollictatiebrief. 


Lest Best 2019  |  Disclaimer  |  Algemene voorwaarden  |  Privacy reglement   |  Klachtenprocedure
Website door Clearlogic