Select your language:
Facebook

Buitenlandse (tand)artsen en farmaceuten

Voor buitenlandse (tand)artsen en farmaceuten bieden we het hele jaar (met uitzondering van de maanden juli en augustus) een aparte cursus  voor C1-niveau. Je oefent wekelijks met korte presentaties en rollenspellen op je vakgebied. Buiten de contacturen werk je zelfstandig aan het uitbreiden van je woordenschat en aan je luister- lees en schrijfvaardigheid. Het aantal deelnemers is beperkt tot zes.

Na deze cursus beschik je over een redelijke medische, tandheelkundige of farmaceutische woordenschat en beheers je de taal op C1-niveau. Je weet hoe gesprekken met patiënten en collega’s moeten verlopen en je hebt daar veel mee kunnen oefenen. Je hebt ook geleerd hoe je een korte boeiende Powerpoint-presentatie kunt houden over een onderwerp op je vakgebied.

Inschrijving is mogelijk als je voor alle onderdelen van het staatsexamen NT2 programma II geslaagd bent. De cursus bestaat uit zestien bijeenkomsten van 2,5 uur. De lessen zijn op dinsdag en donderdag van 10.30 tot 13.00 uur of van 14.00 tot 16.30 uur. De studielast is 15 uur inclusief lessen. We gebruiken in deze cursus ons eigen lesmateriaal. We gaan ervan uit dat de deelnemers naast de cursus een taalstage doen bij een huisarts, tandarts of apotheek.  

De volgende mogelijkheid om te starten is januari 2019.  Dit is tevens de laatste keer dat we een cursus aanbieden die voorbereidt op de AKV-toets. Aanmelding is niet meer mogelijk aangezien er al veel kandidaten zijn voor de cursus van januari.  
Lest Best 2018  |  Disclaimer  |  Algemene voorwaarden  |  Privacy reglement   |  Klachtenprocedure
Website door Clearlogic