Select your language:
Facebook

Buitenlandse (tand)artsen

Voor iedereen die in de gezondheidszorg werkt en met patiënten omgaat, is communicatie heel erg belangrijk. Voorwaarde daarbij is natuurlijk een uitstekende taalbeheersing want patiënten moeten je goed kunnen verstaan en niet worden afgeleid of in verwarring raken door woord- of grammaticafouten. 

De afgelopen vijftien jaar hebben we met veel succes buitenlandse (tand)artsen en farmaceuten voorbereid op de AKV-toets. Om inhoudelijke redenen zijn we daarmee gestopt. We zetten onze kennis en expertise nu op een andere manier in: 
Individuele trainingen communicatie en Nederlands op C1-niveau voor buitenlandse tandartsen, artsen en specialisten op alle medische vakgebieden.

Eerst doen we een persoonlijke intake waarin we je ervaringen met de gezondheidszorg in Nederland en je belemmeringen en leerwensen bespreken. Op deze manier sluiten de lessen perfect aan op je taalniveau, je werk en je specifieke leerwensen. Het aantal bijeenkomsten kan variëren van vijf tot vijftien. 

Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier op deze website. Vermeld daarbij 'maatwerktraining' en je vakgebied. 
Lest Best 2019  |  Disclaimer  |  Algemene voorwaarden  |  Privacy reglement   |  Klachtenprocedure
Website door Clearlogic