Select your language:
Facebook

B2-C1

Heeft u het staatsexamen programma 2 gehaald maar wilt u uw taal nog verder ontwikkelen? Dan is deze cursus een goede keuze. De cursus bestaat uit tien lessen van 2,5 uur. De studielast is 5 uur per week (inclusief lessen).

U leert in deze cursus correcter en met meer zelfvertrouwen te spreken en te schrijven. Na deze cursus kunt u goede brieven, e-mails en betogen schrijven met een duidelijke opbouw en samenhang. U houdt ook verschillende presentaties. Daarnaast zijn er tweegesprekken en groepsdiscussies. We gebruiken in deze cursus ons eigen materiaal. 

De inschrijving voor deze cursus is beperkt tot cursisten die eerder bij Lest Best cursussen hebben gevolgd. Er is nog geen nieuwe startdatum vastgesteld. 


Lest Best 2018  |  Disclaimer  |  Algemene voorwaarden  |  Privacy reglement   |  Klachtenprocedure
Website door Clearlogic