Select your language:
Facebook

B2-C1

Heb je het staatsexamen programma 2 gehaald maar wil je je taal nog verder ontwikkelen? Dan is deze cursus een goede keuze. De cursus bestaat uit tien lessen van 2,5 uur. De studielast is 5 uur per week (inclusief lessen).

Je leert in deze cursus correcter en met meer zelfvertrouwen te spreken en te schrijven. Na deze cursus kun je goede brieven, e-mails en betogen schrijven met een duidelijke opbouw en samenhang. Je houdt ook verschillende presentaties. Daarnaast zijn er tweegesprekken en groepsdiscussies. We gebruiken in deze cursus ons eigen materiaal. 

De inschrijving voor deze cursus is beperkt tot cursisten die eerder bij Lest Best cursussen hebben gevolgd. Er is nog geen nieuwe startdatum vastgesteld. Deze cursus kan ook op individuele basis gevolgd worden. 


Lest Best 2018  |  Disclaimer  |  Algemene voorwaarden  |  Privacy reglement   |  Klachtenprocedure
Website door Clearlogic