Select your language:
Facebook

B2-C1

Heb je het staatsexamen programma 2 gehaald maar wil je je taal en dan vooral spreken en schrijven nog verder ontwikkelen? Dan is deze cursus een goede keuze. De cursus bestaat uit tien lessen van 2,5 uur. De studielast is 5 uur per week (inclusief lessen).

Je leert correcter en met meer zelfvertrouwen te spreken en te schrijven. Na deze cursus kun je goede brieven, e-mails en betogen schrijven met een duidelijke opbouw en samenhang. Je houdt ook verschillende presentaties. Daarnaast zijn er tweegesprekken en groepsdiscussies. We gebruiken in deze cursus ons eigen materiaal. 

Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier op deze site. Zodra er voldoende deelnemers zijn, starten we. Deze cursus kan ook op individuele basis worden gevolgd. 


Lest Best 2019  |  Disclaimer  |  Algemene voorwaarden  |  Privacy reglement   |  Klachtenprocedure
Website door Clearlogic