Select your language:
Facebook

Negen weken twee keer per week

De semi-intensieve dagcursussen zijn een goede keuze als je Nederlands leren combineert met een parttime baan of de zorg voor kinderen. De lessen zijn twee keer per week. We bieden de volgende cursussen aan: A1, A2, A2-B1, B1.1 en B1.2. Met dit programma kun je in een jaar B1-niveau bereiken.

In alle lessen oefen je veel met spreken. Je krijgt daarbij veel feedback omdat onze groepen klein zijn (6-12 deelnemers). Je leert ook veel nieuwe woorden en grammatica te gebruiken. Per les heb je ongeveer 3 uur huiswerk. Dat zijn vooral online opdrachten op de website van het cursusboek en video's met grammaticauitleg op ons eigen YouTube-kanaal.

De eerstvolgende mogelijkheid om te starten is 10 september. Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier op deze site.

Lestijden en lesdagen
A1, A2 en A2-B1-cursussen: dinsdag en donderdag 10.30 tot 13.00 uur 
B1.1 en B1.2-cursussen dinsdag en donderdag 14.00 tot 16.30 uur

Lesmateriaal
Nederlands in Gang, boek en website, A1, A2 en deel van A2-B1
Nederlands in Actie, boek en website, B1.1 en B1.2
Vanaf B1.1 oefen je iedere cursus ook met een compleet voorbeeldexamen.
Lest Best 2019  |  Disclaimer  |  Algemene voorwaarden  |  Privacy reglement   |  Klachtenprocedure
Website door Clearlogic