Select your language:
Facebook

Voorwaarden voor inschrijving

Wij kunnen uw aanmelding alleen in behandeling nemen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
-         U beschikt over een basiskennis van de Engelse taal (lezen, spreken, luisteren en schrijven);
-         U heeft in uw land van herkomst hoger onderwijs gevolgd;
-         Uw doel is B1 of B2 niveau te behalen (niet alleen het Inburgeringsexamen);
-         U heeft een DigiD met sms-functie; Nog geen sms-functie op uw DigiD? U kunt dit via https://www.digid.nl/ aanpassen.
Lest Best 2018  |  Disclaimer  |  Algemene voorwaarden  |  Privacy reglement   |  Klachtenprocedure
Website door Clearlogic