Select your language:
Facebook

Voorwaarden voor inschrijving

Je kunt je inschrijven als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
-         Je hebt in je land van herkomst hoger onderwijs gevolgd;
-         Je hebt een basiskennis van de Engelse of een andere vreemde taal (lezen, spreken, luisteren en schrijven);

Inschrijving voor een examentraining en de cursus Beter Spreken & Schrijven is alleen mogelijk voor cursisten die al lessen bij Lest Best volgen of eerder succesvol lessen bij ons hebben gevolgd. 
Voorwaarde voor deelname aan de cursus Nederlands voor buitenlandse (tand)artsen en farmaceuten is B2-niveau (staatsexamen programma II alle onderdelen) 
Lest Best 2019  |  Disclaimer  |  Algemene voorwaarden  |  Privacy reglement   |  Klachtenprocedure
Website door Clearlogic