Select your language:
Facebook

Voorwaarden voor inschrijving

Je kunt je inschrijven als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
-         Je hebt in je land van herkomst hoger onderwijs gevolgd.
-         Je hebt een basiskennis van de Engelse of een andere vreemde taal (niet de moedertaal).

Lest Best 2019  |  Disclaimer  |  Algemene voorwaarden  |  Privacy reglement   |  Klachtenprocedure
Website door Clearlogic