Select your language:
Facebook

Voorwaarden voor inschrijving

Wij kunnen u alleen inschrijven als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
-         U beschikt over een basiskennis van de Engelse taal (lezen, spreken, luisteren en schrijven);
-         U heeft in uw land van herkomst hoger onderwijs gevolgd;
-         Uw doel is B1 of B2 niveau te behalen (niet alleen het Inburgeringsexamen);
Lest Best 2018  |  Disclaimer  |  Algemene voorwaarden  |  Privacy reglement   |  Klachtenprocedure
Website door Clearlogic