Select your language:
Facebook

Disclaimer


Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de gehele website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 
Uitsluiting van aansprakelijkheid
Lest Best probeert zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan bij de samenstelling van de informatie op deze website. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Lest Best aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.
 
Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Lest Best of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Lest Best. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Lest Best.
Lest Best 2019  |  Disclaimer  |  Algemene voorwaarden  |  Privacy reglement   |  Klachtenprocedure
Website door Clearlogic