Select your language:
Facebook

Algemene voorwaarden

1. U kunt zich inschrijven via de link 'Aanmelding' op de website. De definitieve inschrijving vindt plaats tijdens de intake. Voor beginners is er een informatiebijeenkomst voor de start van de cursus. Bij voldoende aanmeldingen organiseren we ook voor andere niveaus informatiebijeenkomsten.

2. Lest Best behoudt zich het recht voor iemand die zich heeft aangemeld niet in te schrijven als we van mening zijn dat de betreffende persoon niet aan de toelatingseisen voldoet.

3. Lest Best kan een geplande cursus verschuiven naar een latere datum bij bijvoorbeeld onvoldoende deelname, beschikbaarheid van de docent(en) of cursusruimte. Deelnemers die zich al voor de betreffende cursus hebben aangemeld worden hiervan voor aanvang van de cursus op de hoogte gesteld. 

4. Na aanvang van een cursus is er geen recht op terugbetaling van de cursuskosten, als een deelnemer afziet van verdere deelname.

5. Lest Best behoudt zich het recht voor om in het cursusprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

6. Alle gefactureerde bedragen dienen binnen het aangegeven termijn te worden voldaan. Alle kosten ontstaan door te late betaling zijn voor rekening van de betalingsplichtige.

7. Deelnemers aan onze cursussen mogen niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lest Best cursusmateriaal op enigerlei wijze aan derden afstaan of in gebruik geven.

Augustus 2016
 

Lest Best 2018  |  Disclaimer  |  Algemene voorwaarden  |  Privacy reglement   |  Klachtenprocedure
Website door Clearlogic