Select your language:
Facebook

Home

Intensief taaltraject NT2 staatsexamen 2 in Utrecht - Van beginner tot B2/C1 - Nederlands voor hoogopgeleide anderstaligen

Wij zijn een taalinstituut in het centrum van Utrecht met één specialisme: Nederlands als tweede taal. Bij ons kunt u snel en goed Nederlands leren in kleine groepen van zes tot tien deelnemers. Onze cursisten zijn hoog opgeleide vluchtelingen, expats en buitenlandse partners van Nederlanders. Wij bieden een compleet taaltraject van beginner tot C1. Onze ambitie is niet om de grootste taalschool in de regio te zijn, maar wel de beste. Iedere zeven weken starten er nieuwe cursussen.

 
 • Informatiebijeenkomst voor beginners
  Na uw aanmelding krijgt u van ons een uitnodiging voor een bijeenkomst waarop we u informatie geven over ons programma en ons lesmateriaal. Ook kunnen we u dan helpen met de aanvraag van de DUO-lening.
   
 • Kleine, homogene groepen
  Onze groepen bestaan uit zes tot tien cursisten. Zo kunnen we u veel persoonlijke aandacht geven en u goed corrigeren. 
  Iedere zes weken bepalen we wie verder kan naar de volgende cursus. Er kunnen dus nooit grote niveauverschillen ontstaan tussen de deelnemers. 
   
 • Intake
  Het is ook mogelijk om op een hoger niveau in te stromen. Het aantal plaatsen is echter beperkt. In een persoonlijke intake bespreken we eerst uw leerwensen en bepalen we of we u kunnen plaatsen. Dat doen we op basis van een gesprek, een schrijfopdracht en een grammaticatoets. 
   
 • Certificaten en adviezen
  Na iedere cursus ontvangt u van ons een certificaat of bewijs van deelname. Ook krijgt u na iedere cursus persoonlijke adviezen om uw taal te verbeteren. 
 
 • Zeven startmomenten per jaar
  Iedere zeven weken starten er nieuwe beginnerscursussen. Ook in de zomerperiode. U hoeft dus nooit lang te wachten. 
   
 • Conversatie
  Sinds een aantal jaren bieden we vanaf A2/ B1-niveau voor verschillende groepen een keer per week conversatie aan. Deze conversatie staat onder leiding van vrijwilligers van Gilde Utrecht. Er zijn momenteel vier groepen. Deze conversatie is een gezellige en leerzame aanvulling op onze lessen.
   
 • Professionele docenten 
  We vormen een hecht team (geen freelancers) van ervaren en enthousiaste docenten die allemaal gespecialiseerd zijn in NT2. 
   
 • Arbeidsmarktorientatie
  Samen met de Vrijwilligerscentrale Utrecht stimuleren we onze cursisten vrijwilligerswerk te doen. Daarvoor organiseren we een aantal keren per jaar bijeenkomsten op onze locatie of bij de Vrijwilligerscentrale. We bieden ook cursussen arbeidsmarktorientatie en Kennis van de Nederlandse Maatschappij aan. Voor iedereen die na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig is geworden, zijn dit namelijk verplichte examenonderdelen.
Lest Best 2016  |  Disclaimer  |  Algemene voorwaarden  |  Privacy reglement   |  Klachtenprocedure
Website door Clearlogic